Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Bruk av reseptbelagte medisiner ved svangerskap

Bruk av reseptbelagte medisiner ved svangerskap

Omtrent 6 av 10 gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet.

Gravid tar medisiner
Omtrent 6 av 10 gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Dette er på samme nivå som i andre europeiske land. Det har vært en liten økning i denne andelen de siste 10 årene.
De fleste medisinene som brukes har ikke noen kjent skadelig virkning på barn eller mor. Spesielt i første del av svangerskapet, hvor barnets organer dannes, bør gravide kvinner være forsiktige ved bruk av medisiner. Andelen mødre som har brukt mulige skadelige medisiner i første del av svangerskapet har de siste 10 årene økt fra 15% til 19%. Det har bl.a. vært en økning i bruken av medikamenter mot kvalme.  
I en artikkel i tidsskriftet Pharmacoepidemiology and Drug Safety har forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen kartlagt hvilke reseptbelagte medisiner kvinner i Norge bruker i forbindelse med svangerskap og om dette har endret seg de siste ti årene. Studien er basert på 600 000 fødsler i perioden 2005-15.

Litteratur
Engeland A, Bjørge T, Klungsøyr K, Hjellvik V, Skurtveit S, Furu K. Trends in prescription drug use during pregnancy and postpartum in Norway, 2005-2015. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018.