Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
DRONE

DRONE - Drug Repurposing fOr Neurological disEases

Prosjektet "DRONE - Drug RepurpOsing for NEurological sykdommer" har som mål å utvikle nye og effektive behandlinger for de nevrologiske sykdommene Parkinsons sykdom (PD), multippel sklerose (MS), amyotrof lateral sklerose (ALS) og Alzheimers sykdom (AD).

DRONE sin logo
Foto/ill.:
https://www.facebook.com/z.rmnwsk

Forskerne vil analyse data fra norske helseregister inkludert Reseptregisteret for å identifisere medisiner og mekanismer som kan gi kandidater til ny behandling for sykdommene. Disse kandidatene vil bli validerte i eksperimentelle studier i samarbeid med forskere ved basal-forskingsmiljøet ved Harvard University i Boston, USA. 

DRONE er òg en del av NFR-satsinga på behandling av nevrologisk sykdom, NeuroSysMed (Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi) ved Haukeland Universitetssjukehus / UiB.

5. juli 2020 er det søknadsfrist for to stillingar som stipendiat (100 %)

DRONE will welcome you as an applicant to a full-time (100 %) position as Postdoctoral Research Fellow!