Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
DRONE

DRONE - Drug Repurposing fOr Neurological disEases

Prosjektet "DRONE - Drug RepurpOsing for NEurological sykdommer" har som mål å utvikle nye og effektive behandlinger for de nevrologiske sykdommene Parkinsons sykdom (PD), multippel sklerose (MS), amyotrof lateral sklerose (ALS) og Alzheimers sykdom (AD).

DRONE sin logo
Foto/ill.:
https://www.facebook.com/z.rmnwsk

Hovedinnhold

Forskerne vil analyse data fra norske helseregister inkludert Reseptregisteret for å identifisere medisiner og mekanismer som kan gi kandidater til ny behandling for sykdommene. Disse kandidatene vil bli validerte i eksperimentelle studier i samarbeid med forskere ved basal-forskingsmiljøet ved Harvard University i Boston, USA. 

I tillegg til finansiering via Michael J. Fox-stiftelsen og Norges Forskningsråd (NFR) er DRONE òg en del av NFR-satsingen på behandling av nevrologisk sykdom, NeuroSysMed (Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi) ved Haukeland Universitetssjukehus / UiB.

Nyheter

 1. Professor Alberto Ascherio vil bli kreert til æresdoktor under en seremoni i Universitetsaulaen 24. mai 2024🎉 Han har samarbeidet lenge med Trond Riise og siste årene også med Kjetil Bjørnevik og Marianna Cortese   
 2. Julia Romanowska intervjuet av avisen Dagbladet: "Studie: Kobler Parkinsons til medisinbruk."
 3. NY artikkel med Julia Romanowska som førsteforfatter i Neurology: Association Between Use of Any of the Drugs Prescribed in Norway and the Subsequent Risk of Parkinson Disease: A Drug-wide Association Study
 4. NY artikkel fra stipendiat Akash KapaliChildbirth delivery mode and the risk of multiple sclerosis: a prospective population-based study
 5. Masterstudent Muhammad Eid har bestått sin mastereksamen 14. juni med glans! DRONE gratulerer!
 6. NY artikkel fra stipendiat Julia Axiina TuominenBeta2-adrenoreceptor agonists and long-term risk of Parkinson's disease
 7. DRONE gjennomførte en-dags seminar på Augustin hotel 17. november 2022
 8. DRONE ønsker velkommen til Muhammad Eid, Masterstudent Global Helse ved Universitetet i Bergen!
 9. Asieh Abolpour Mofrad disputerer 15.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clique-Based Neural Associative Memories".
 10. 16. september 2021 kl 14.00–14.45: Asieh Abolpour Mofrad holder prøveforelsening!
 11. August 2021: Asieh Abolpour Mofrad er begynt i DRONE - velkommen!
 12. April 2021: Forhåpentligvis arrangerer vi seminar på Solstrand 26-27. mai!
 13. Mars 2021: Vi ønsker Asieh Abolpour Mofrad velkommen som postdoktor i august!
 14. Velkommen til to nye doktorgradsstudenter, Julia Tuominen og Akash Kapali!
 15. Vi har mottatt ekstra finansiering fra ALS pasientforening (Alltid Litt Sterkere)! Dette vil hjelpe oss med å dedikere en full doktorgradsposisjon til forskning på denne sykdommen.

Presentasjoner