Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
DRONE

DRONE - Drug Repurposing fOr Neurological disEases

Prosjektet "DRONE - Drug RepurpOsing for NEurological sykdommer" har som mål å utvikle nye og effektive behandlinger for de nevrologiske sykdommene Parkinsons sykdom (PD), multippel sklerose (MS), amyotrof lateral sklerose (ALS) og Alzheimers sykdom (AD).

DRONE sin logo
Foto/ill.:
https://www.facebook.com/z.rmnwsk

Hovedinnhold

Forskerne vil analyse data fra norske helseregister inkludert Reseptregisteret for å identifisere medisiner og mekanismer som kan gi kandidater til ny behandling for sykdommene. Disse kandidatene vil bli validerte i eksperimentelle studier i samarbeid med forskere ved basal-forskingsmiljøet ved Harvard University i Boston, USA. 

I tillegg til finansiering via Michael J. Fox-stiftelsen og Norges Forskningsråd (NFR) er DRONE òg en del av NFR-satsingen på behandling av nevrologisk sykdom, NeuroSysMed (Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi) ved Haukeland Universitetssjukehus / UiB.

Nyheter

  1. NY artikkel fra stipendiat Julia Axiina TuominenBeta2-adrenoreceptor agonists and long-term risk of Parkinson's disease
  2. DRONE gjennomførte en-dags seminar på Augustin hotel 17. november 2022
  3. DRONE ønsker velkommen til Muhammad Eid, Masterstudent Global Helse ved Universitetet i Bergen!
  4. Asieh Abolpour Mofrad disputerer 15.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clique-Based Neural Associative Memories".
  5. 16. september 2021 kl 14.00–14.45: Asieh Abolpour Mofrad holder prøveforelsening!
  6. August 2021: Asieh Abolpour Mofrad er begynt i DRONE - velkommen!
  7. April 2021: Forhåpentligvis arrangerer vi seminar på Solstrand 26-27. mai!
  8. Mars 2021: Vi ønsker Asieh Abolpour Mofrad velkommen som postdoktor i august!
  9. Velkommen til to nye doktorgradsstudenter, Julia Tuominen og Akash Kapali!
  10. Vi har mottatt ekstra finansiering fra ALS pasientforening (Alltid Litt Sterkere)! Dette vil hjelpe oss med å dedikere en full doktorgradsposisjon til forskning på denne sykdommen.

Presentasjoner