Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
DRONE

DRONE - Drug Repurposing fOr Neurological disEases

Prosjektet "DRONE - Drug RepurpOsing for NEurological sykdommer" har som mål å utvikle nye og effektive behandlinger for de nevrologiske sykdommene Parkinsons sykdom (PD), multippel sklerose (MS), amyotrof lateral sklerose (ALS) og Alzheimers sykdom (AD).

DRONE sin logo
Foto/ill.:
https://www.facebook.com/z.rmnwsk

Hovedinnhold

Forskerne vil analyse data fra norske helseregister inkludert Reseptregisteret for å identifisere medisiner og mekanismer som kan gi kandidater til ny behandling for sykdommene. Disse kandidatene vil bli validerte i eksperimentelle studier i samarbeid med forskere ved basal-forskingsmiljøet ved Harvard University i Boston, USA. 

I tillegg til finansiering via Michael J. Fox-stiftelsen og Norges Forskningsråd (NFR) er DRONE òg en del av NFR-satsingen på behandling av nevrologisk sykdom, NeuroSysMed (Norges første forskningssenter for klinisk behandling i nevrologi) ved Haukeland Universitetssjukehus / UiB.

Nyheter

1) Asieh Abolpour Mofrad disputerer 15.11.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Clique-Based Neural Associative Memories".
2) 16. september 2021 kl 14.00–14.45: Asieh Abolpour Mofrad holder prøveforelsening!
3) August 2021: Asieh Abolpour Mofrad er begynt i DRONE - velkommen!
4) April 2021: Forhåpentligvis arrangerer vi seminar på Solstrand 26-27. mai!
5) Mars 2021: Vi ønsker Asieh Abolpour Mofrad velkommen som postdoktor i august!
6) Velkommen til to nye doktorgradsstudenter, Julia Tuominen og Akash Kapali!
7) Vi har mottatt ekstra finansiering fra ALS pasientforening (Alltid Litt Sterkere)! Dette vil hjelpe oss med å dedikere en full doktorgradsposisjon til forskning på denne sykdommen.

Presentasjoner