Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Forskningsgruppe

Repro-Epi - Registerbasert reproduktiv epidemiologi

Forskergruppen fokuserer på epidemiologisk overvåking av perinatale helseproblemer og evaluering av helsetjenestetilbudet i forbindelse med fødsel. Sentralt i forskningen er Medisinsk fødselsregister som omfatter data fra over to millioner barnefødsler fra 1967 og fram til i dag.

Family of four seen from behind. Children on top of parent's shoulders
Foto/ill.:
Colourbox 38678517

Hovedinnhold

Les mer på våre engelske sider.