Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Nyhet

Svangerskap og risiko for kreft i skjoldbruskkjertelen hos mor

En nordisk studie som nylig ble publisert i American Journal of Epidemiology viser at forhold knyttet til svangerskap har betydning for senere utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen hos mor.

Thyroid cancer
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Forekomsten av kreft i skjoldbruskkjertelen er høyere blant kvinner enn blant menn, spesielt i kvinners reproduktive alder. De eneste kjente modifiserbare risikofaktorene for sykdommen er stråling og fedme. Få studier har tidligere sett på betydningen av forhold knyttet til svangerskap og senere utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen hos mor.

Vi gjennomførte en stor kasus-kontrollstudie hvor vi kombinerte data fra fødsels-, og kreftregistrene i Danmark, Finland, Norge og Sverige i perioden 1967 til 2015. Studien inkluderte over 7 400 kvinner med kreft i skjoldbruskkjertelen i alderen 18 til 86 år og ca. 67 900 kvinner uten kreft.

Resultatene viste at forhold knyttet til svangerskap, spesielt høy paritet (antall barn), høy alder ved første svangerskap, alvorlig svangerskapskvalme, blødning etter fødsel, sykdommer i skjoldbruskkjertelen (hypotyreose, hypertyreose, struma og godartede svulster), og høy fødselsvekt hos barnet var assosiert med en økt senere kreftrisiko hos mor. Flere av disse faktorene var også assosiert med en økt risiko for avansert sykdom.

Maternal health, pregnancy and offspring factors, and maternal thyroid cancer risk: a Nordic population-based registry study