Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Nyhet forskning

Medfødte misdannelser og barnekreft - kjønnsforskjeller

Nyere forskning publisert i International Journal of Epidemiology viser at det finnes kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom medfødte misdannelser og barnekreft.

Barnekreft
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

På verdensbasis får ca. 400 000 barn (0-19 år) en kreftdiagnose hvert år. Det å ha en medfødt misdannelse er en av de sterkeste kjente risikofaktorene for barnekreft (kreft før fylte 20 år). Dette tyder på en felles årsakssammenheng. Få studier har tidligere undersøkt om det finnes kjønnsforskjeller i denne sammenhengen.

Vi kombinerte data fra nasjonale helseregistre i fire nordiske land i perioden 1967 til 2014, og identifiserte til sammen 21 900 tilfeller av barnekreft. I tillegg inkluderte vi over 200 000 barn og unge uten kreft.

Vi fant at barn med misdannelser (utenom kromosomale) hadde nesten to ganger økt risiko for barnekreft sammenlignet med barn uten misdannelser, mens barn med kromosomfeil hadde 10 ganger økt risiko. Vi fant også at sammenhengen mellom medfødte misdannelser og barnekreft generelt var sterkere blant jenter enn blant gutter. For jenter med medfødte misdannelser var risikoen for barnekreft nesten tredobbel, mens for gutter var den dobbel. Studien underbygget imidlertid ikke hypotesen om at en medfødt misdannelse er en sterk mediator i sammenhengen mellom kjønn og barnekreft.

Les artikkelen her: Sex differences in childhood cancer risk among children with major birth defects: a Nordic population-based nested case-control study