Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Nyhet forskning

Medisinbruk blant gynkreftrammede kvinner

En norsk studie som nylig ble publisert i BJOG (British Journal of Obstetrics and Gynaecology) viser at kvinner som er rammet av gynekologisk kreft, spesielt kvinner med livmorhalskreft og eggstokkreft, brukte mer medisiner for smertelindring og kjønnshormoner enn kvinner uten kreft lenge etter at de fikk diagnosen. Kvinner med livmorkreft brukte mer diabetesmedisiner (antidiabetika) både før og etter diagnose.

female human reproductive system. Anatomically correct female reproductive system on white background
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Prognosen til kreftpasienter har forbedret seg kontinuerlig de siste tiårene, og antallet individer som lever med en tidligere kreftdiagnose har økt betydelig. I denne studien har vi undersøkt medisinbruken blant gynkreftrammede kvinner og sammenlignet den med medisinbruken i den generelle kvinnelige befolkningen. Medisinbruken ble brukt som et indirekte mål på sykdom.

Vi gjennomførte en stor nasjonal prospektiv studie hvor vi kombinerte data fra Kreftregisteret, Reseptregisteret og andre datakilder. Studien omfattet ca. 1,76 millioner kvinner, inkludert 17 500 kvinner med gynekologisk kreft.

Resultatene viste at kvinner som er rammet av gynekologisk kreft, spesielt kvinner med livmorhalskreft og eggstokkreft, brukte mer medisiner for smertelindring og kjønnshormoner enn kvinner uten kreft mer enn 10 år etter diagnose. Kvinner med livmorkreft brukte mer diabetesmedisiner (antidiabetika) både før og etter diagnose. Bruken av antidepressiva var moderat forhøyet blant kvinner med gynekologisk kreft.

Kilde:
Bjørge T, Hjellvik V, Bjørge L, dos-Santos-Silva I, Furu K, Kvåle R, Engeland A. Incidence and prevalence of drugs used for chronic diseases in survivors of adult-onset gynaecological cancer - A nationwide cohort study. BJOG 2023, Epub