Hjem
Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk
Forskningsgruppe

Livsstilsepidemiologi (LERG)

Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi fokuserer på epidemiologiske studier av årsaker til sykdom, spesielt livsstilsfaktorer og andre miljøfaktorer.

Neste
Kaffekopp i fjellet
Foto/ill.:
Colourbox.com
1/9
LERG seminar juni 2023
2023-06-08 Livsstilsepidemiologi (LERG)
Foto/ill.:
Geir Egil Eide
2/9
Lifestyle epidemiology
2021-09-01 Livsstilsepidemiologi (LERG)
Foto/ill.:
Maurice M.
3/9
Forskningsgruppen for livsstilsepidemiologi
2012 Livsstilsepidemiologi (LERG) på Solstrand
Foto/ill.:
KJ
4/9
Forskergruppen Livsstilsepidemilogi
2015-02-11 Livsstilsepidemiologi (LERG)
Foto/ill.:
Geir Egil Eide
5/9
Gruppebilde livsstilsepidemiologi
2019-06-25 Livsstilsepidemiologi (LERG)
Foto/ill.:
Maurice Mittelmark, UiB
6/9
Research group
2012-05-24 Livsstilsepidemiologi (LERG)
Foto/ill.:
Kari J.
7/9
Gruppebilde livstilsepidemiologi
2018-12-17 Livsstilsepidemiologi (LERG)
Foto/ill.:
KJ
8/9
Fra kurs i Salsomaggiore Italia 23-27. april 2014 ( Mixed effects models med STATA ) Foto/ill.: Geir Egil Eide
2014-04-23 Fra kurs i Salsomaggiore Italia 23-27. april 2014 ( Mixed effects models med STATA )
Foto/ill.:
Geir Egil Eide
9/9
Tilbake

Hovedinnhold

Om Livsstilsepidemiologi (LERG)

Gruppen benytter helseregistre, slike som Medisinsk fødselsregister, KreftregisteretLegemiddelregisteret, Dødsårsaksregisteret, Det nasjonale MS-registeret og Norsk pasientregister og Hjerte- og karregisteret.

En sentral kilde for vår forskning er også store befolkningsundersøkelser som Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) og Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Det nasjonale forskningsprosjektet Cardiovascular Disease in Norway - CVDNOR har vært en viktig kilde til forskning.  Et viktig element i forskningen er et nært samarbeid med relevante kliniske miljøer. Det legges også sterk vekt på epidemiologisk metode.

Forskningsrådet gjennomførte i 2011 en fagevaluering av forskningen i biologi medisin og helsefag. Registry based research groups fikk karakteren “Very Good to Excellent”.

I dag består forskningsgruppen av fire fast vitenskapelige ansatte i 50% stilling eller mer, syv PhD stipendiater, en post doc og fire administrativt / teknisk ansatte. I tillegg kommer bistillinger og assosierte medlemmer fra andre forskningsgrupper ved instituttet eller fra andre institusjoner.