Hjem

Senter for ernæring

Effekter av fiskeproteiner i overvektige voksne

I denne studien ønsker vi å studere helseeffekter av et daglig inntak av fiskeprotein hos friske, lite aktive og overvektige voksne. Deltakerne vil deles inn i tre grupper, der de får kapsler med ulike typer fiskeprotein eller en annen type animalsk protein.

Vi vet at personer med overvekt ofte har en kronisk lavgradig betennelse i kroppen i tillegg til insulinresistens og forstyrrelser i fettforbrenning. Nye studier har vist at isolerte fiskeproteiner i mennesker og dyr har gunstige effekter på fett i blod og regulering av blodsukkeret. Vi vet lite om proteinutnyttelsen hos overvektige, og ønsker å undersøke om dette kan påvirkes av ulike typer protein.

Praktisk informasjon:

Oppstart på studien er i januar, februar og mars 2017 og studien varer i 8 uker.

Alle undersøkelsene vil foregå ved Overlege Danielsens Hus som ligger i nærheten av Haukeland universitetssykehus. Alle transportkostnader i forbindelse med studien vil bli dekket.

Resultatene kan ikke spores tilbake til enkeltdeltakere. Deltakerne har tilgang til egne prøvesvar dersom de ønsker det.

Deltakerne får mye informasjon om egen kropp, helse og kosthold i løpet av studien.

Inklusjonskriterier:

  • Bor i Bergen og omegn
  • Lite aktiv
  • BMI over 27 kg/m2
  • Mellom 20 og 55 år
  • Stabil vekt de siste 3 måneder

Eksklusjonskriterier:

  • Sykdommer som påvirker hjerte-karfunksjon, diabetes, betennelser i ledd eller tarmsykdom
  • Medisinbruk som påvirker kolesterol, blodsukker, betennelser i ledd eller stoffskiftet
  • Diett/slankekur
  • Allergier mot store matvaregrupper (laktoseintoleranse er ok)
  • Bruk av tobakk (et lavt forbruk er ok)

Om deltakerne går på kosttilskudd blir de bedt om å avstå fra dette i totalt 12 uker (4 uker før + under studien). Deltakerne må også holde et lavt fiskeinntak i den samme 12 ukers perioden. Deltakernes kosthold og nivå av fysisk aktivitet skal holdes stabilt under hele studieperioden.

Undersøkelsene:

For å se på sukkertoleransen og proteinopptaket tas det først en fastende blodprøve, så drikker deltakerne en blanding av glukose og myseproteiner. Deretter tas det blodprøver hver halv time i to timer. Hele undersøkelsen vi ta ca. 2,5 timer. Dette gjøres kun ved oppstart og siste visitt. Det vil bli totalt 4 undersøkelser i løpet av studieperioden; forundersøkelse (30 min), ved oppstart (2,5 time), etter 4 uker (15 min) og etter 8 uker (2,5 time).

Alle undersøkelsene innebærer veiing, mens ved to av undersøkelsene blir det tatt blodprøver og urin + avføringsprøver i tillegg. Det blir også målt blodtrykk og deltakerne blir bedt om å fylle ut ulike spørreskjema mens de er inne til undersøkelse. Før og etter studien ønsker vi at deltakerne registrerer 5 dager av sitt kosthold i en dagbok som utdeles ved oppstart.

Blodprøvene tas av sykepleiere eller bioingeniører.

 

For påmelding eller mer informasjon: 
Kontakt oss på protein@k2.uib.no

Besøk gjerne også vår Facebook-side.