Hjem
Senter for ernæring

Dietary Protein Research Group

Forskingsleiar: Oddrun Anita Gudbrandsen, forskar, PhD

Proteingruppa er ei forskingsgruppe ved Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, som forskar på helseeffektar ved inntak av ulike typar protein.

Proteingruppa fokuserer hovudsakleg på helseeffektar knytt opp mot inntak av ulike proteinkjelder i friske og i samband med sjukdom. Gjennom studiar i menneske og dyr jobbar vi med å kartleggje helseeffektar av ulike proteinkjelder, og få betre innsikt i korleis ein kan optimalisere proteinsamansetninga til ulike grupper i befolkninga.

PROSJEKT

  • FISKESPISESTUDIENE 2011-2014
  • FISKEPROTEINSTUDIENE 2015-2020
  • SUNN OG FRISK (FINS)
  • HypTor (Utvikling av ombordprodusert fiskemel for et humant konsummarked)
  • DODREMARIN (Det beste fra to verdener; Optimal blanding av Nordatlantisk Pelagisk olje og Norsk Dodreolje for det nasjonale og internasjonale helsekostmarkedet)
  • WHITEFISH (Unlocking novel product possibilities and barriers for commercial utilization of whitefish residual raw materials onboard factory trawler)