Hjem

Senter for ernæring

Bergen Pediatric Obesity Research Group (BarneBORG)

Forskningsprosjekter:

  • Familiær atferdsbehandling av barneovervekt (FABO)
  • Effect of two-year obesity treatment in children and adolescents
  • Lifestyle modification of children and adolescents with severe obesity 
  • Foreldrefaktorer som prediktor for effekt av familiebasert atferdsterapi mot alvorlig fedme hos barn
  • Effekt av familiebasert atferdsterapi i behandling av fedme hos barn på BMI SDS og forstyrret spiseatferd