Hjem
Senter for ernæring

HUSK - Helseundersøkelsene i Hordaland

Hovedinnhold

Helseundersøkelsene i Hordaland ble gjennomført i 1992/93 og i 1997-1999. Undersøkelsene ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen, Statens helseundersøkelser (SHUS) (nå del av Nasjonalt folkehelseinstitutt), og Kommunehelsetjenesten i Hordaland. Hovedformålet er å innhente kunnskap slik at sykdom kan forebygges.

Se mer informasjon her: http://husk.b.uib.no/