Hjem
Senter for ernæring
Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen

Stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring

Den nye kjernefasiliteten Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) vil starte opp for fullt i løpet av høsten 2017. Dette tilbudet vil være en stor ressurs for forskerne ved Senter for Ernæring.

Ny kjernefasilitet ved Universitetet i Bergen
Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU)
Foto/ill.:
UiB

Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) er et samarbeidsprosjekt mellom UiB, Klinisk institutt 2, og Haukeland Universitetssykehus, som vil starte opp for fullt i løpet av høsten 2017. FHU vil bidra med nødvendige fasiliteter og erfarent helsepersonell, og ha en generell støttefunksjon som vil lette gjennomføringen og øke kvaliteten på kliniske studier innen ernæring.

To studier som utgår fra (medlemmer ved) Senter for Ernæring vil ha oppstart ved FHU i løpet av høsten. Den første er en studie blant psoriasispasienter og er et samarbeidsprosjekt mellom Rolf K. Berge, Bodil Bjørndal og Hudavdelingen. Les mer her: Lenke til pressemelding. Studien har også fått omtale i Bergens Tidene.  Den andre er ledet av Simon Dankel og er en kostholdsintervensjon blant overvektige personer.

Her kan du lese mer om åpningen av kjernefasiliteten.