Hjem
Senter for ernæring

Prøveforelesning og disputas Linn Anja Slåke Vikøren

Prøveforelesning og disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Linn Anja Slåke Vikøren

Hovedinnhold

DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN
 

Linn Anja Slåke Vikøren

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 2
Hovedveileder: Forsker Oddrun Anita Gudbrandsen
Medveiledere: Professor Gunnar Mellgren og professor Jutta Dierkes

Prøveforelesning: Mandag 26. februar 2018 kl. 09.15
Sted: Aud. 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne: “Regulation of gut microbiota by omega-3 polyunsaturated fatty acids - impact on metabolic health”
 

Disputas: Mandag 26. februar 2018 kl. 11.15
Sted: Aud. 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Salmon and cod fillet consumption and effects on metabolic risk factors. Intervention studies in humans and rats with overweight and obesity”


1. opponent: Professor Kirsten B. Holven, Universitetet i Oslo
2. opponent: Professor Terje Larsen, Universitetet i Tromsø
3. medlem av komiteen: Forsker Anette Bøe Wolff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Alfred Halstensen

Åpent for alle interesserte