Hjem
Senter for ernæring

Styringsgruppe

Leder: Jutta Dierkes
Professor, Klinisk institutt 1
E-post: jutta.dierkes@uib.no

Nestleder: Gunnar Mellgren
Professor, Klinisk institutt 2
E-post: Gunnar.Mellgren@uib.no

Leder Senter for ernæring: Gülen Arslan Lied
Professor, Klinisk institutt 1
E-post: Gulen.Arslan@uib.no

Medlem: Ottar Nygård
Professor, Klinisk institutt 2
E-post: ottar.kjell.nygard@helse-bergen.no

Medlem: Hanne Rosendahl-Riise
Forsker, Klinisk institutt 1
E-post: Hanne.Rosendahl-Riise@uib.no