Hjem
Senter for ernæring

Om Mohn ernæringsforskningslaboratorium

Mohn-millioner til ny forskningslab for ernæring

Mohn ernæringsforskningslaboratorium (Mohn Nutrition Research Lab) etableres 1. juni 2018 og er et samarbeid mellom Bergens forskningsstiftelse (BFS), Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland Universitetssjukehus (HUS). BFS bidrar med over 28 millioner kroner, fra Trond Mohn, over fem år. Samtidig bidrar UiB med nær 33 millioner og HUS med 6,5 millioner kroner.

Det nye ernæringslaboratoriet skal organiseres under UiBs Senter for ernæring og vil representere en betydelig styrking av ernæringsforskningen i Bergen.

– Vi skal forske på både fedme og underernæring og finne ut hvordan dette kan behandles på best mulig måte, sier professor Jutta Dierkes, ved Klinisk institutt 1, som skal lede det nye laboratoriet.

Ifølge professor Gunnar Mellgren ved Klinisk institutt 2 har Bergen allerede et sterkt laboratoriefaglig miljø som har bidratt til god ernæringsforskning ved Det medisinske fakultet og ved Haukeland Universitetssjukehus. Mellgren er både nestleder ved Mohns ernæringsforskningslab og leder for Laboratorieklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus.

– Den nye satsningen, som vi er veldig glad for å få, vil hjelpe miljøet fremover slik at vi blir enda bedre, sier Mellgren.

Mellgren peker på at det nye laboratoriet skal fokusere på tre områder:

•En epidemiologisk del som tar utgangspunkt i innsamlede data og biobankprøver fra ulike studier som ledes av professor Ottar Nygård, ved Klinisk institutt 2.
•En laboratoriedel hvor man skal forske på mekanismene knyttet til fedme og feilernæring som ledes av professor Gunnar Mellgren.
•En klinisk del hvor man skal gjøre intervensjonsstudier med deltakere/pasienter som får ulike typer diett , og som ledes av professor Jutta Dierkes.