Hjem

Senter for ernæring

Åpningen

Program:

11.30 – 12.00
Velkomst og lunsj

12:00 – 12:10 
Mohn ernæringsforskningslaboratorium: en gylden mulighet til ernæringsforskning v/Jutta Dierkes

12:10 – 12:30
Hilsen fra
Bergens Forskningsstiftelse v/ daglig leder Sveinung Hole
Haukeland Universitetssykehus v/ adm. direktør Eivind Hansen
Det Medisinske Fakultetet, UiB v/ dekan Per BakkeKlinisk institutt 1, UiB v/ Kjell-Morten Myhr
Klinisk institutt 2, UiB v/ Pål R. Njølstad

12:30 – 13:15
Professor Rune Blomhoff,Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO
Erfaringer fra etableringen av Senter for klinisk ernæring ved UiO/OUS

13:15 – 14:00 
Professor Jutta Dierkes, leder, Mohn ernæringsforskningslaboratorium
Underernæring hos eldre – en forsknings- og samfunnsutfordring

14:00 – 14:45 
Professor/Klinikkdirektør Gunnar Mellgren, nestleder, Mohn ernæringsforskningslaboratorium
Fedme – utbredelse og molekylære mekanismer

14:45 – 15:00 
Avslutning