Hjem
Senter for ernæring

Forskergrupper

Funksjonelle mage-tarm-sykdommer

Forskningsprosjekter:

 • Tarm Følelser: Hjerne-tarm-mikrobiota-interaksjon i funksjonelle gastrointestinale sykdommer (www.braingut.no)
 • Fekal mikrobiota-transplantasjon (FMT) hos irritabel tarm-pasienter (IBS)
 • Korte og utvidede effekter av lav FODMAP diett på symptomer og mikrobiota ved IBS
 • Ikke-cøliakisk gluten intoleranse
 • Gastrointestinale hormoner ved irritabel tarm
 • Nevroendokrine celler hos pasienter med funksjonelle mage-tarm-sykdommer
 • Effekt av lav FODMAP diet på nevroendokrine celler
 • Symptomsutvikling ved Dyspepsi

Kontaktpersoner:
Gülen Arslan Lied
Professor, Klinisk institutt 1
E-post: Gulen.Arslan@uib.no

Jan Gunnar Hatlebakk
Professor II, Klinisk institutt 1
E-post: Jan.Hatlebakk@uib.no

 

Hormonlaboratoriets forskningsgruppe

Feilernæring og fedme er eit økande problem. Gruppa forskar på molekylære mekanismar som ligg til grunn for utvikling av fedme og følgjesjukdommar som type 2 diabetes. Vi tek utgangspunkt i prøvar frå pasientar som får behandling for fedme enten i form av fedmekirurgi eller endra kosthald.

Prosjekta inkluderer:
Fedmekirurgi/pasientmateriale frå personar med sykelig overvekt

 • Effekt av ulike typar fedmekirugri på glukosemetabolisme, kardiovaskulær risiko, biokjemiske markører og fenotypiske variablar på kort (6 dagar) og lang sikt (opptil 5 år)
 • Cellulær samansetning av feittvev med isolering og kvantitering av immunceller og andre cellefraksjonar

Molekylære/mekanistiske studiar av feittcellebiologi

 • Mekanistiske studiar i human primærcellekultur av kandidatgen som har endra uttryk i feittvev ved fedme og etter fedmekirurgi
 • Molekylære studiar av in vitro differensiering og bruning av stamceller frå feittvev

Kosthaldsintervensjon

 • FATFUNC-studien - ein randomisert kontrollert studie av kosthald med mykje eller lite karbohydrat hos friske menn med magefedme
 • CARBFUNC-studien - ein randomisert kontrollert studie av kosthald med ulik kvalitet eller mengde karbohydrat hos friske menn og kvinner med fedme
 • OMEGA-studien - ein intervensjonsstudie med tilskot av omega-3 og omega-6 hos friske kvinner og menn med magefedme

Les meir på forskningsgruppens nettside.

Kontaktperson:
Gunnar Mellgren
Professor, Klinisk institutt 2
E-post: Gunnar.Mellgren@uib.no

 

HUSK 3 (Helseundersøkelsen i Hordaland 3)
https://husk.w.uib.no/husk3/