Hjem
Senter for ernæring

CarbHealth

CarbHealth-prosjektet har mottatt finansiering fra Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for a Healthy Life” og fra ERA-NET Cofund HDHL INTIMI. Varigheten av prosjektet er fra 1. april 2020 til 31. mars 2023. Prosjektet er ledet av Professor Jutta Dierkes med partnere fra Nofima AS (Ås, Norge), Universitet i Paderborn (Tyskland), Universitetet i Leipzig (Tyskland) og Chalmers Universitet (Sverige). Ved å kombinere en klinisk studie, data fra eksisterende kohorter av middelaldrende (HUSK-studien) og barn (KFO og LifeChild, Tyskland), og en meta-analyse av publiserte RCTer og observasjonsstudier, vil dette prosjektet adressere hypotesen om at et jevnlig inntak av brød med høyt fiberinnhold kan danne en integrert del av et plantebasert, sunt kosthold assosiert med fordeler på kroppsvekt og risikoen for type 2 diabetes.