Hjem
Senter for ernæring

CARBFUNC

CARBFUNC-studien er en 2-årig randomisert kontrollert studie som startet i januar 2018. 194 menn og kvinner med fedme er blitt randomisert til ett av de følgende tre planlagte isokaloriske, normokaloriske kostholdene:

1) Et halvgrovt, melbasert kosthold med 45 energiprosent (E%) karbohydrater, i tråd med de nasjonale kostrådene

2) Et kosthold med 45 E% karbohydrater basert på minimalt bearbeidede matvarer

3) Et kosthold med 8 E% fra karbohydrater basert på minimalt bearbeidede matvarer

Alle kostholdene består av 17 E% fra protein og 2000 kcal for kvinner og 2500 for menn.

Det primære utfallsmålet i studien er endring i intra-abdominal ("visceral") fettmasse målt ved computertomografi (CT). Visceral fettmasse korrelerer sterkt med risiko for vanlige sykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og kreft. Sekundære utfallsmål inkluderer postprandiale nivåer av insulin og lipider for å bestemme om forskjellige kosthold gir ulike metabolske tilpasninger og derav ulike responser på det samme måltidet. Postprandial respons kan indikere risiko for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer. Andre utfallsmål er sammensetning og funksjon av tarmmikrobiota, psykologiske og sosiale faktorer ved vekttap og/eller etterlevelse.

Studien er registrert på ClinicalTrials.gov: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03401970