Hjem
Senter for ernæring
Seminarserie

Kreft og underernæring

Hovedinnhold

Christine Henriksen er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og jobber som førsteamanuensis ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har ansvaret for Senter for klinisk ernæring, som er et samarbeid mellom UiO og Oslo Universitetssykehus. Hennes forskningsinteresser er kreft og underernæring, ernæring til syke barn samt cøliaki og matvareallergi.

Underernæring er definert på forskjellige måter i litteraturen, og det finnes mange ulike verktøy for å identifisere hvem som er i risiko eller er underernærte. Resultatene fra en Europeisk multi-senterstudie viser at norske kefer har lav kunnskap om underernæring. Patient-Generated Subjective Global Assement (PG-SGA), et anbefalt verktøy for å identifisere underernæring blant kreftpasienter, er oversatt til norsk og validert. Andel underernærte ved bruk av Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) avhenger av valg av screeningverktøy, og samsvarer dårlig med PG-SGA i enkelte populasjoner. Andre temaer som belyses på seminaret er konsekvenser av underernæring, samt hvordan underernæring kan forebygges og behandles, inkludert den planlagte GAIN-studien ved Senter for klinisk ernæring.

Moderator: Jutta Dierkes

Lenke til streaming via Zoom: https://uib.zoom.us/j/63442356169?pwd=L2NqNGdSVVVTeG5nbk0vTEprak4wQT09