Hjem
Senter for ernæring
Kongress

2021 ESPEN Virtual Congress

Hovedinnhold

9.-14. september 2021 arrangeres ESPEN-kongressen som en virituell kongress.

Les mer her: https://espencongress.com/

Hold av datoen!