Hjem
Senter for ernæring
Rekruttering til studie

Diabeteskoststudien

Vil du delta i et forskningsprosjekt hvor vi skal dokumentere effekten av kostbehandling på varig tilbakegang av type 2 diabetes?

Hovedinnhold

Kostholdets rolle i type 2 diabetesbehandlingen 

De siste 20 årene har andelen nordmenn med fedme doblet seg, og i sammenheng med dette har nær 10% av befolkningen type 2 diabetes (T2D) i dag. T2D øker risikoen betydelig for tidlig død og andre sykdommer som hjerte-karsykdom. T2D er blant de mest ressurskrevende sykdommene å behandle, på grunn av høy medikamentbruk og langvarige alvorlige komplikasjoner som blindhet, nyresvikt og smerter.

Medikamenter har så langt først og fremst bidratt til å forsinke, men ikke reversere sykdommen hos den enkelte. Derimot kan kostintervensjon og vektreduksjon snu sykdommen. Dessverre er helsevesenets tilbud for kostendring svært begrenset, på tross av et enormt behov for slik kompetanse. Ved å dokumentere hvordan ulike kostholdsstrategier påvirker biologien ved T2D, kan vårt prosjekt bidra til å overbevise beslutningstakere om å investere mye mer i å støtte den enkelte pasient med godt dokumenterte kostholdsstrategier, blant annet ved hjelp av flere kliniske ernæringsfysiologer og helsepsykologer i kommunene. Ved å hjelpe T2D-pasienter med å snu sykdomsutviklingen kan slik støtte også spare samfunnet for enorme kostnader på sikt. 

Studien er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med partnere i flere land (bl.a. Sverige, Danmark, Tyskland, Skottland og Australia) og vi ønsker flere samarbeidspartnere i Norge. Studien koordineres fra Bergen og vil gjennomføres lokalt ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus.  

Hva kan vi tilby? 

Som deltaker vil du få en kostnadsfri helseundersøkelse og tett oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog gjennom studieperioden på 15 måneder. Du vil bli tilfeldig tildelt ett av to kosthold og få tilgang til ett e-læringskurs samt oppskrifter, måltidsplaner og andre verktøy som vil kunne hjelpe deg med å gjøre en langvarig kostholdsendring.

Rekruttering 

Studien vil rekruttere løpende og vil inkludere opptil 250 deltakere i Bergen/Norge. Studien er registrert på ClinicalTrials.org.

Vil du være deltakere eller ha mer informasjon? 

Meld deg på via dette skjemaet eller send en epost til diakost@uib.no hvis du ønsker mer informasjon. 

Du kan også følge studien på sosiale media: 
Facebook: https://www.facebook.com/diakoststudien
Instagram: https://www.instagram.com/diakoststudien/