Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Tegning fra møte sett ovenfra. Folk sitter rundt bord

Forskningsadministrativ avdeling (FA) yter service, rådgivning og støtte til fakulteter, institutter, forskergrupper og enkeltforskere.

Kontakt oss via post@fa.uib.no

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.