Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Vitenskap og politikk - En ny rolle for universitetene?

UiB rektor Dag Rune Olsen og UiO professor Dag O. Hessen, forfatter av boken "Sannhet til salgs - et forsvar for den frie forskningen" møtes til debatt.

"Science advice" og "science diplomacy" er mye omtalt i akademia for tiden, og vektlegges i økende grad av institusjonenes ledere. Er fremtiden for universitetene, i tider med mindre tiltro til kunnskap, i ferd med å bli premissleverandører for politikken? Kan universitetene bli politikkens redning og politikken bli universitetenes redning?

Møtet er det første i en ny serie møter arrangert av Academia Europaea Bergen Knowlegde Hub som setter lys på forholdet mellom akademia og samfunnet. Academia Europaea er det felleseuropeiske vitenskapsakademiet, og Bergen Hub skal være en platform for Akademiets aktiviteter i Norden med fokus på Norden, Nordområdene, marine og maritime forhold.