Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Finansiering

Forskningsadministrativ avdeling bistår institutt, forskergrupper og enkeltforskere med rådgiving om nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

UiBs strategi slår fast at skal Universitetet i Bergen nå målet om å holde høy internasjonal faglig kvalitet, må både ambisjonene om og evnen til å oppnå mer ekstern finansiering styrkes. Kvalitet i forskning synliggjøres også gjennom forskningsmiljøenes evne til å konkurrere om ekstern finansiering, rekruttere nye medarbeidere og å vinne priser. 

De viktigste kildene for ekstern finansiering er ulike EU-midler og midler fra Norges forskningsråd. I tillegg finnes en hel mengde andre mindre programmer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.