Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Styringsgruppen for Akademiaavtalen

Styringsgruppen forvalter Akademiaavtalen. Gruppen består av tre representanter fra Statoil og tre fra UiB. Prorektor ved UiB leder gruppen.

Akademiaavtalen mellom Statoil og UiB beløper på 55 millioner kroner over en 5-årsperiode, fra 2014 til 2018. Avtalen ble signert den 17. oktober 2013. Avtalen forvaltes av en styringsgruppe med tre representanter fra Statoil og tre fra UiB, og under ledelse av prorektor ved UiB.

Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom Universitetet i Bergen og Statoil, blant annet ved utlysing av forskningsmidler og mobilitetsmidler. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Statoil.

Akademiaavtalen er også et strategisk virkemiddel for å stimulere til samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB, og med korresponderende miljøer i Statoil.

Styringsgruppen er støttet av et rådgivende utvalg med representanter fra fakultetene.

Forskningsadministrativ avdeling fungerer som sekretariat for styringsgruppen.