Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Protokoller

Protokoller fra møter i Styringsgruppen i Akademiaavtalen:

 

Protokoller fra møter i komiteen for faglig utveksling i Akademiaavtalen: