Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Infrastrukturutvalget

Infrastrukturutvalget er et rådgivende organ for universitetsstyret i saker relatert til planlegging, implementering og drift av infrastruktur.

Infrastrukturutvalgets medlemmer:

Leder: Viserektor Robert Bjerknes

Representanter fra faglig ledelse ved fakultet/UM:

  • HUM: Prodekan Anne Beate Maurseth
  • KMD: Visedekan Linda H. Lien
  • JUR: Prodekan Anne Marie Frøseth
  • MN: Prodekan Anne Marit Blokhus
  • MED: Prodekan Marit Bakke
  • PSYK: Prodekan Gro M. Sandal
  • SV: Prodekan Ragnhild Muriaas
  • UM: Avdelingsleder Aino Hoisa

Representant fra gruppe B:
Post.doc Arne Skodvin Kristoffersen MN, vara: Post.doc Eirik Knudsen, SV

Studentrepresentanter:
Pål Antonsen,
Andreas Trohjell, vara: John Benjamin Lothe
Espen Vaage, vara: Miriam Whittall Norborg

Møter 2018

MøtedatoInnkalling sakslisteProtokoll
20.02.2018Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
12.06.2018Klikk her for saksliste 
30.10.2018  

Møter 2015