Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Infrastrukturutvalget

Infrastrukturutvalget er et rådgivende organ for universitetsstyret i saker relatert til planlegging, implementering og drift av infrastruktur.

Infrastrukturutvalgets medlemmer:

Leder: Viserektor Robert Bjerknes

Representanter fra faglig ledelse ved fakultet/UM:

  • HF: Prodekan Anne Beate Maurseth
  • KMD: Visedekan Anne-Helen Mydland
  • JUR: Prodekan Anne Marie Frøseth
  • MN: Prodekan Anne Marit Blokhus
  • MED: Prodekan Marit Bakke
  • PSYK: Prodekan Gro M. Sandal
  • SV: Prodekan Ragnhild Muriaas
  • UM: Avdelingsleder Aino Hoisa

Representant fra gruppe B:
Post.doc Pål Antonsen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, HUM

Studentrepresentanter:
Martine Jordana Baarholm
Andreas Trohjell
Espen Vaage
vara: Miriam Whittall Norborg og John Benjamin Lothe

Møter 2019

MøtedatoInnkalling sakslisteProtokoll
19.02.2019Sak 01 og 02Lenke
07.06.2019  
22.10.2019  

Møter 2015