Hjem
Norsk som andrespråk

Støttetekst til Hagen (2000)

Boka Norsk grammatikk for andrespråkslærere av Jon Erik Hagen har vært pensum på NORAN101-F – og det relaterte nærstudiet, NORAN101 – siden oppstarten av Prisme, fjernstudiet i norsk som andrespråk, på slutten av 1990-tallet. Boka gir en grundig innføring i norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv, og etter hva vi i fagmiljøet norsk som andrespråk kjenner til, finnes det ikke noen tilsvarende bok på markedet. Siden det å gi en inngående opplæring i norsk grammatikk står svært sentralt på NORAN101(-F), er derfor Hagen (2000) utvilsomt fagmiljøets beste faglige valg av pensum.

Et problem med Hagen (2000) er imidlertid at den kan være krevende å lese, noe studenter har gitt beskjed om blant annet i studentevalueringer. I lys av dette er denne støtteteksten utarbeidet for å lette studenters innlæring av fagstoffet i Hagen (2000), som et supplement til den hjelpen man får gjennom undervisningen. Det er her viktig å merke seg at støtteteksten er utviklet for å leses sammen med Hagen (2000). Den skal og kan ikke erstatte pensumboka.

1. utgave av støtteteksten ble skrevet av Ann-Kristin Molde i 2015, som del av jobben hennes som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Underveis i arbeidet fikk hun konkrete kommentarer fra personer i fagmiljøet (jf. forordet). 2. utgave er en lett redigering og ble fullført våren 2016.

Du finner støtteteksten til Hagen (2000) her.