Hjem
Norsk som andrespråk

Nyhetsarkiv for Norsk som andrespråk

– Vi må ta vare på alle, sier lektorstudent Trond Hvalbye. Han skal se på hvordan videregående skoler praktiserer opplæringen for minoritetsspråklige elever.