Hjem
Arabisk
Utveksling

Lærerutveksling med University of Jordan

Samarbeidet med University of Jordan bærer frukter. I vår var førsteamanuensis Abdallah Al-Shdaifat på besøk i Bergen, til stor glede for både studenter og ansatte.

Abdallah Al-Shdaifat
Besøket fra førsteamanuensis Abdallah Al-Shdaifat fra University of Jordan ble godt utnyttet.
Foto/ill.:
Hild Meland Rød

Denne våren fikk arabiskfaget ved Institutt for fremmespråk benyttet seg av avtalen om lærerutveksling med University of Jordan. I perioden 27. – 31. mars tok faget imot førsteamanuensis i arabisk Abdallah Al-Shdaifat, som ved sin hjeminstitusjon i Jordan underviser i arabisk fonetikk, morfologi og syntaks. I tillegg til dette, deltar han i undervisningen av utenlandske studenter som kommer fra hele verden til Amman, Jordan, for å studere arabisk som fremmedspråk. På forskningsfronten interesserer han seg for arabisk morfologi, datalingvistikk og utvikling av digitale læringsressurser for arabisk.

Aktiv gjest

Abdallah Al-Shdaifat hadde et veldig intensivt program ved Institutt for fremmedspråk. Han underviste to pensumtekster for studentene i arabisk som tar emnene ARA111 og ARA113. Dette var i tillegg til gjesteforelesninger om: “The Arabic Language and Its Linguistic Tradition”, “The Formation of Nominal Derivatives in the Arabic language” og “Jordan and Amman – History and Modern Development”. Den siste forelesningen “Why Study in Jordan" tok for seg universitetet og dets arabiske program for utenlandske studenter. Det var et veldig nyttig innlegg med mye praktisk informasjon, som senere gikk over til en samtale med studentene på arabisk. Al-Shdaifat ga gode råd til de som ønsker å dra på utveksling til Amman.

Utveksling til Jordan

Ifølge Erasmus+ avtalen, kan arabiskfaget sende fire studenter på utveksling til Jordan med stipend. Men Jordan og Amman tiltrekker seg flere enn bare de fire studentene som dekkes av avtalen, etter sluttsemesteret reiser nemlig omtrent halvparten av arabiskstudentene ved UiB på utveksling til Amman.

Utveksling til arabiske land for å studere arabisk (både standardarabisk og dialekt), og for et nærmere kjennskap til arabisk kultur, er veldig viktig for studentene. Alle som tar bachelorprogrammet i arabisk begynner fra et nullnivå med språket, og derfor er programmet mest fokusert på å gi studentene nok kunnskap i arabisk, slik at de kan bruke språket selvstendig når de har fullført studiet. Men for å lære språket skikkelig, trenger studentene en mer aktiv bruk av arabisk på daglig basis i forskjellige situasjoner. I tillegg er studiet for kort til å introdusere studentene til mye av den rike og omfattende arabiske kulturen, vitenskapen og kunsten. Dette betyr at det er en stor fordel for våre arabiskstudenter om de kan få undervisning av morsmålslærere, samtidig som de deltar på forelesninger og andre aktiviteter. Det største utbyttet kommer likevel fra det å bo i en av de mest utviklede arabiske hovedstedene, i tillegg til å studere arabisk ved University of Jordan.

Besøkets utbytte

Når vi ser tilbake på besøket av Al-Shdaifat, må vi som underviser i arabisk understreke at det var veldig nyttig for oss også. Vi fikk kunnskap om de siste utviklingene innen arabiskundervisning, og om digitale kilder og materialer. Det var svært interessant å få uformelle diskusjoner om faglige tema. Det hele gav et godt påfyll fra en dyktig kollega fra University of Jordan om nye fremstillinger i arabisk språkvitenskap, kultur og midtøstenkunnskap.

Alle på arabiskfaget, inkludert studentene prøvde å gjøre besøket av Al-Shdaifat interessant og fullt av gode minner. Studentene tok ham med rundt i Bergen, dro med ham til Fløien og hadde en stor koselig middag sammen med ham. Vi, de ansatte, inviterte også Al-Shdaifat til middag, besøk hos andre kolleger og hadde mange hyggelige samtaler sammen.

18. april fikk vi den gode nyheten om at avtalen med University of Jordan er forlenget med ett år og vi kan fortsette vårt samarbeid.