Hjem
Arkeologi
Teknologi og samfunn

Temaomtale ARK113

Spydspiss, illustrasjon ARK113
Foto/ill.:
Dag Erik Færø Olsen

Hovedinnhold

Hva er teknologi? Hvordan kan dette studeres og hvilke deler av den materielle kulturen kan defineres som teknologi? Hva kan teknologi fortelle oss om forhistoriske samfunn?

Som arkeologer studerer vi forhistoriske samfunn gjennom den materielle kulturen de har etterlatt, og ulike aspekter ved dette krever ulike tilnærminger. Teknologi representert gjennom redskapsfunn og produksjonsavfall utgjør som oftest hoveddelen av den materielle kulturen, og kan studeres gjennom ulike metodiske og teoretiske innfallsvinkler for å kunne fortelle oss noe om både sosiale og samfunnsmessige endringer.

Gjennom seks forelesninger og en workshop får studentene et innblikk i ulike teknologier, metodiske tilnærminger for å studere disse og hvordan man som arkeolog kan bruke slike studier til å belyse ulike deler av forhistoriske samfunn. Emnet består av en kombinasjon av teori, metode og praktisk læring og avsluttes med at studentene får forsøke redskapsproduksjon innenfor ulike steinteknologier. Emnet har fokus på norsk og nordisk steinalder.

Vurderingsform:
semesteroppgave på ca. 3000 ord med og skal ha en form som en vitenskapelig artikkel rapport.