Hjem
Arkeologi

Temaomtale ARK212

Urbane studier i arkeologi

Forum Romanum
Foto/ill.:
Frode Ims, Læringslab ved UiB

Hovedinnhold

I dag, for første gang i historien, lever de fleste menneskene i byer. Men byer eksisterte allerede nesten siden menneskene først ble bofaste. De har deretter spilt en sentral rolle i menneskelig kultur. Å lære mer om urbane studier i arkeologi er dermed en essensiell del av å forstå samfunnet i fortida.

I dette emnet vil to eksperter på urbane studier i arkeologi undervise innen sine respektive felt: Prof. Simon Malmberg vil presentere antikk urbanisme i Middelhavsområdet med fokus på romerske byer i Italia, mens Prof. Visa Immonen vil undervise om middelalderurbanisme i Nord-Europa med fokus på byer i Skandinavia og Nord-Tyskland.

Kurset er delt inn i seks temaer. Hvert tema er dekket av en felles forelesning:

  1. Oversikt av antikke og middelalderske urbane studier
  2. Typer av byer og hvordan de utviklet seg
  3. Infrastruktur: handel, transport, forsyning og avfall
  4. Boliger, nabolag og sosiale relasjoner
  5. By og omland: interaksjon, avhengighet og kontraster
  6. Guder og døden: templer, kirker og begravelse

Et avsluttende seminar vil sette søkelyset på noen av hovedpunktene i kurset.

Vurderingsform:
Vurderingsformen er en tredagers hjemmeeksamen. Undervisningsspråk er svensk og engelsk. Emnet er åpent for utvekslingsstudenter og ikke-skandinaviske talere. Undervisningen skjer i så fall helt på engelsk.