Hjem

Dannelsesemner

åpen forelesning

Nordmannen – biologisk opphav og historisk idé

Har idealer om kulturell renhet erstattet gamle forestillinger om raserenhet i dagens Norge og Europa? Åpen forelesning med professor i biologi Jarl Giske og førsteamanuensis i tysk Torgeir Skorgen.

oslo_17_mai_2010_wikimedia.jpg

 17. mai tog med norske flag og bunadskledde mennesker
Forestillinger om en 'særnorsk' kultur og om 'nordmenn' som en egen folkegruppe (til forskjell fra andre folkegrupper) har blitt en sentral tematikk i flyktningdebatten.

Åpen forelesing ved professor i biologi Jarl Giske og førsteamanuensis i tysk Torgeir Skorgen.

Forestillinger om en 'særnorsk' kultur og om 'nordmenn' som en egen folkegruppe (til forskjell fra andre folkegrupper) har blitt en sentral tematikk i flyktningdebatten. Slike forestllinger brukes også til å legitimere flyktningpolitikken i Norge i dag. Ut fra denne forestillingsverdenen fremstår 'flyktningstrømmen' som en trussel mot norsk kultur og det verdimessige grunnfjellet velferdsstaten er bygd på. Men hvilken kunnskap bygger disse forestillingene på? Hvor kommer de fra? Har de allmenngyldighet og dermed noe Stortinget kan legitimere sine politiske vedtak på? Innebærer økt innvandring et nærmest uunngåelig reproduksjonskappløp mellom folkegrupper – med kulturkonflikt som det mest sannsynlige resultat? Har idealer om kulturell renhet erstattet gamle forestillinger om raserenhet i dagens Norge og Europa? Vi har invitert en biologiprofessor og en førsteamanuensis i tysk for å hjelpe oss med å finne ut mer.

 Åpne forelesninger på emnet:

9. februarEr flyktningretten utdatert? Innlegg og samtale mellom professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, Juridisk fakultet og professor emeritus i vitenskapsfilosofi Gunnar Skirbekk, Senter for vitenskapsteori
15. februarTo Help or Not to Help? How do We Know if a Refugee and Asylum Policy is Good? Forelesning v/professor Hakan Sicakkan, Institutt for sammenlignende politikk