Hjem
Dannelsesemner
ÅPEN FORELESNING

Går vi mot et samfunn som er tilrettelagt av og for maskiner?

Forelesning ved professor Jill Walker Rettberg, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, og førsteamanuensis Kjetil Rommetveit, Senter for vitenskapsteori.

Blå skjerm med tall og bokstaver
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Forelesningen er en del av dannelsesemnet VIT216 Kunstig intelligens: Visjoner, realiteter og framtidige konsekvenser og åpen for alle interesserte. 

Andre forelesninger på emnet

Kan maskiner tenke? Forelesning og samtale med professor Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, og Rune Vabø, fysiker og forsker ved Havforskningsinstituttet. 12.2.2019, kl. 16.15-18.00. Egget, Studentsenteret.

Is artificial intelligence moving towards some form of personhood? Lecture by Associate Professor Marija Slavkovik, Department of Information Science and Media Studies and Professor Jørn Jacobsen, Faculty of Law. 19.02.2019, 16.15 – 18.00. Egget, Studentsenteret.