Hjem
Dannelsesemner
Dannelsesemne våren 2020

Infomøte om emnet "Kunstig intelligens: Visjoner, realiteter og framtidige konsekvenser"

Vil du lære mer om kunstig intelligens? Da er vårens dannelsesemne noe for deg. Oppmelding innen 1. februar.

Kunstig intelligens
Kan maskiner tenke? I så fall, tenker de på samme måte som oss? Dette er spørsmål som blir tatt opp i dannelsesemnet "Kunstig intelligens: Visjoner, realiteter og framtidige konsekvenser" (VIT216).
Foto/ill.:
colorbox

Hovedinnhold

Kan maskiner tenke? I så fall, tenker de på samme måte som oss? Kan vi forstå hvordan de resonnerer? Hvilke etiske dilemma oppstår med kunstig intelligens? Er det mulig å programmere en robot til å ta moralske valg? Er kunstig intelligens en trussel mot demokrati og personers fundamentale rettigheter, som personvern og demokratisk deltakelse?

Dette er noen av problemstillingene du vil lære mer om på vårens dannelsesemne Kunstig intelligens: Visjoner, realiteter og framtidige konsekvenser.

Emnet gir 5 studiepoeng for studenter som tar eksamen.

Ønsker du å vite mer? Velkommen på informasjonsmøte, emneansvarlig stipendiat Thor Olav Iversen og postdoktor Henrik Berg orienterer. 

UiBs Dannelsesemner reiser de store spørsmålene i vår tid og er åpne for alle studenter ved UiB som har avlagt 30 studiepoeng.