Hjem
Dannelsesemner
Dannelsesemner våren 2016

Mennesket: Natur og kultur (VIT210)

Få debatter skaper så store kontroverser som menneskets debatt om seg selv.

Rekonstruksjon av Homo Habilis' hode
Homo Habilis
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Om emnet

Informasjonsmøte, auditorium "Egget", Studentsenteret

Tirsdag 26.01. 16:15-17:00 ”Informasjonsmøte for vårens dannelsesemner” v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori

Hva er et menneske?

Det er få andre debatter som har skapt – og fortsetter å skape – så store kontroverser som menneskets debatt om seg selv: Er det arv eller miljø som bestemmer hvem vi er? Er egoisme drivkraften i menneskets evolusjon, eller er det vår evne til samarbeid som kjennetegner mennesket? Er hjernen vår bare en avansert datamaskin, eller er vårt indre bevissthetsliv for komplekst til å forstås fullt ut med vitenskapens teorier og metoder? Bør nye vitenskapelige innsikter om hjernen endre strafferetten? Kan naturen gi oss svaret på hvem vi egentlig er, eller kan vi først oppnå denne innsikten gjennom å leve vårt eget liv i språklige fellesskap med andre?

På dette dannelsesemnet vil du få innblikk i noen sentrale debatter som foregår både innenfor og mellom ulike universitetsfag som studerer mennesket. Som vi skal se, så er de faglige debattene om mennesket også viklet inn i bredere samfunnsdebatter som ikke har teoretiske men praktiske formål for øye. Vi vil i fellesskap utvikle noen vitenskapsteoretiske strategier for å vikle disse fra hverandre igjen, for på den måten å bli mer bevisst på forutsetningene, fallgruvene og betydningene av det å studere mennesket i vår tid.

På dannelsesemnene får du møte forskere og studenter fra alle universitetets fakulteter til diskusjon, kritisk refleksjon og nysgjerrig utforsking av de store spørsmålene i vår tid. Påmelding via Studentweb innen 1. Februar.

Åpent program

Forelesninger, auditorium "Egget", Studentsenteret

Torsdag 04.02. 16:15-18:00 ”Menneskets evolusjon” v/Sigrunn Eliassen, Institutt for biologi (forelesning)

Tirsdag 09.02. 16:15-18:00 ”Peter Kropotkin og ideen om gjensidig hjelp” v/Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori (forelesning) NB! Seminarrom E, Studentsenteret

Onsdag 17.02.16:15-18:00 ”Dyr, menneske, foretak – ansvarssubjekt?” v/Jørn Jacobsen, Det juridiske fakultet (forelesning)

Mandag 22.02. 16:15-18:00  "Neurocognitive approaches to understanding consciousness” v/Mark Price, Institutt for samfunnspsykologi (forelesning)

Oppsummeringsseminaret, auditorium "Egget, Studentsenteret

Torsdag 10.03. 16:15-22:00 ”Hva er et menneske?” v/studenter (muntlig hovedinnlegg og offentlig debatt)

Lukket program

Diskusjonsseminarer, seminarrom A-D, Studentsenteret

Tirsdag 02.02. 16:15-18:00 ”Hva er et menneske?” v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (innledningsseminar + øvelse)

Torsdag 11.02. 16:15-18:00 ”Altruisme vs. Egoisme” v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Torsdag 18.02. 16:15-18:00 ”Løgndeteksjon” v/Berge Osnes, Helse Bergen og Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Tirsdag 23.02. 16:15-18:00 ”Reduksjonisme og holisme i studiet av hjernen: Øvelser i kritisk refleksjon” v/Berge Osnes, Helse Bergen og Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Torsdag 25.02. 16:15-18:00 ”Mennesket har språk og mening” v/Roger Strand, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Torsdag 03.03. 16:15-17:00 ”Eksamensforberedende arbeid” v/Jan Reinert Karlsen, Senter for vitenskapsteori (seminar)

Pensum

(Pensumlisten oppdateres fortløpende - enkelte av tekstene er tilgjengelig via MiSIde)

Franz de Waal: Our inner ape – the best and worst of human nature s 1-39

Jared Diamond: Den tredje sjimpansen – mennesket evolusjon og framtid s 41-66 + 69-74

Fjelland, R. ”Peter Kropotkin og ideen om gjensidig hjelp”, Innlegg på Skjervheimseminaret 18.9.2015

Gould, S. J., 1997. «Kropotkin Was No Crackpot». Natural History, 106: 12-21.

Jørn Jacobsen, ”Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen“, in: Ulrika Andersson, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen (red.): Festskrift til Per Ole Träskman (Lund, 2011), pp. 247-258

Block N, Carmel D, Fleming SM, et al. Consciousness science: real progress and lingering misconceptions. Trends Cogn Sci 2014;18:556–7.

Revonsuo A. Consciousness: the science of subjectivity. Hove: Psychology Press; 2010. Kapittel 3 og 11.

Soon, Chun Siong; Brass, Marcel; Heinze, Hans-Jochen; Haynes, John-Dylan (2008). "Unconscious determinants of free decisions in the human brain". Nature Neuroscience 11 (5): 543–5.

Frederick Shauer, Can Bad Science be Good Evidence - Neuroscience, Lie Detection, and Beyond, 95 Cornell L. Rev. 1191 (2010) Available at: h p://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol95/iss6/15 Ford E.B. (2006).

Lie detection: Historical, neuropsychiatric and legal dimensions. International Journal of Law and Psychiatry, 29, 159–177.Skjervheim,

Hans ”Deltakar og tilskodar” i Skjervheim, Hans: Deltakar og tilskodar og andre essays. Otta: Aschehoug & Co 1996, s. 71-87. URL: http://www.nb.no/nbsok/nb/e2b2a205200b02a4c9c6203f67981fba