Hjem
Dannelsesemner
Studiekvalitet

Læringsmiljøprisen 2011

Hovedinnhold

Læringsmiljøutvalget vedtok å tildele Læringsmiljøprisen for 2011 til Jan Reinert Karlsen og Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori for deres arbeid med Dannelsesemnene.

Juryens begrunnelse:

Akademia er dannelse og gir grunnlag for hvordan vi skal innrette ogutvikle vårt samfunn. Gjennom prosjektet Dannelsesemner harprismottakerne klart å sette fokus på universitetenes ansvar for dette og for å fremme kritisk tenkning. Prosjektet er tverrfaglig medrelevans for alle fagmiljø ved UiB.

Emnene har klart å nå frem til studenter fra ulike fagområder. JanReinert Karlsen og Roger Strand, som har ledet oppbyggingen avprosjektet, har vist stort personlig engasjement og de har lykkes. Vedoppbygging av emnene har de klart å skape et læringsmiljøet sominkluderer studentene i faget og den videre utviklingen av emnene.

 Du kan lese mer om nyhetssaken her.