Hjem
Dannelsesemner
Studiekvalitet

Forskning og utvikling (FoU)

Her kan du finne informasjon om hvordan vi videreutvikler dannelsesemnene

Hovedinnhold

Dannelsesemnene er i konstant utvikling, mye takket være gode evalueringer og konstruktiv kritikk fra studentene våre. I forlengelsen av det kontinuerlige evalueringsarbeidet vårt, ønsker vi også å utvikle forskningsprosjekter på studiekvalitet.

Mer informasjon om forskningsprosjekter i tilknytning til dannelsesemnene vil bli publisert etter hvert.