Hjem
Digital kultur
Studentforskning

Nye masterstudenter på digital kultur høsten 2013

Første semesteret på master i digital kultur skriver man prosjektbeskrivelse av masteroppgaven, og det er alltid en spennende prosess. Her er kullet som begynte høsten 2013 sine oppgavetemaer!

Nye masterstudenter på digital kultur høsten 2013
Kristian, Fredrik, Vibeke, Sissel, Shukadev, Stig, Helene, Synnøve, Renate, Christi og Camilla all have their topics ready for their MA theses in digital culture.
Foto/ill.:
Jill Walker Rettberg

Hovedinnhold

Henger norske forfatteres valg om de skal publisere digitalt eller ikke sammen med sosial kapital og makt? Lærer elever i videregående bedre om de bruker dataspill i undervisningen? Hva bestemmer om et foto er "Facebook-verdig"? Er det forskjell på hvordan nettsteder vi MÅ bruke (som altinn.no og helfo.no) og underholdningsnettsteder inkluderer brukerperpektiver i designprosessen? Hvordan har innholdet i begrepet digitale ferdigheter endret seg i norsk skole? Hvordan endrer bruk av sosiale medier før, under og etter en reise vår rolle som turister? Hvilken rolle spiller teknologi i musikerfellesskap i Bergen? Hva er forholdet mellom overvåkning og personvern? Kan algoritmer hjelpe oss å finne kjærlighet? Hva tror Facebook-brukere at de gir og får igjen for å bruke tjenesten?

Dette er noen av spørsmålene masterstudentene planlegger å bruke et år til å utforske. Noen problemstillinger er gjennomarbeidede, andre krever mer spissing før prosjektbeskrivelsen er helt ferdig. Alle fikk kommentarer fra forelesere og medstudenter: Du må spisse det mer! Fungerer den metoden? Har du tenkt på denne teorien? Kanskje du skal skrive en populærvitenskapelig bok om det etterpå!

Noen av studentene skal bruke intervjuer som metode. Helene skal intervjue 15-20 bruker av Facebook, Google (eller en annen tjeneste) og Netflix og bruke diskursanalyse for å forstå hvorvidt og hvordan de selv posisjonerer sin bruk av sosiale medier som "transaksjon" eller byttehandel, og i så fall hva de mener de gir og mottar i transaksjonen. Sunniva skal intervjue ti norske skjønnlitterære forfattere og bruker bl.a. Bourdieu for å forstå hvordan de tenker rundt ebøker og digital publisering. Camilla vil intervjue webdesignere om hvordan de har tenkt på og involvert brukeren under utvikling av nettsteder. Renate planlegger å intervjue nettdatere. Christi skal gjøre en online-survey av Facebookbrukere som hun skal analysere ved hjelp av Goffman og Bourdieu.

Noen studenter skriver mer teoretiske eller analyserende oppgaver. Sissel er interessert i overvåkning og personvern, og vurderer å analysere offisielle dokumenter og tekster fra bl.a. datatilsynet, eller å fokusere mer på teori om overvåkning. Kristian vil analysere læreplaner og rapporter for å forstå hva som menes med digitale ferdigheter. Shukadev skal analysere reisenettsteder som Tripadvisor og Couchsurfing. 

Stig velger en eksperimentell metode, og har en avtale med Nordahl Grieg videregående skole hvor lærere der skal undervise en tre-ukers modul i to parallelklasser, hvor en klasse bruker dataspill og en annen tradisjonelle metoder. Så skal Stig intervjue elever og lærere og gjennomføre en survey for å undersøke erfaringene og læringsutbyttet. Det er flott å kunne ha et så tett samarbeid med en skole, og Nordahl Grieg har allerede utprøvd bruk av dataspill i undervisning, så dette blir spennende. 

Masteroppgavene kan enda endre seg mye fram til de er ferdige våren 2015. Til våren skal studentene ta to fellesemner, og oppgaveskrivingen begynner for fullt høsten 2014. Men temaene er klare, og prosjektbeskrivelsene skal leveres til godkjenning i begynnelsen av desember.

Vi gleder oss til å følge studentene og studentene videre!