Hjem
Digital kultur

– Jeg ville studere et felt som var i utvikling

Stein Llanos fulgte opp studier fra UiB med master i København og doktorgradsstudier ved NITH, hvor han forsker på spillgrensesnitt.

Hovedinnhold

Både det faglige og ikke minst måten å tenke på IKT på - det å forstå, og ønske å forstå, hvordan datasystemer påvirker samfunn, kultur og mellommenneskelige relasjoner, har vært grunnleggende for mine videre studier og yrkeskarriære.

6 spørsmål til Stein Ciro Llanos, tidligere student ved humanistisk informatikk, nå digital kultur. 

 

1. Hvem er du og hva gjør du på i øyeblikket?

Stein C. Llanos, doktorgradsstipendiat ved NITH (Norsk Informasjonsteknologisk Høgskole) til tjeneste! Til daglig prøver jeg å sjonglere obligatoriske kurs ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, en avhandling om grafisk brukergrensesnitt i dataspill og undervisning i spilldesign for 2. klasse på NITH.

 

2. Hva studerte du ved UiB og hvorfor valgte du digital kultur, eller humanistisk informatikk som det het da du studerte?

Etter å ha studert filosofi grunnfag hoppet jeg over til Humanistisk informatikk både for å få en mer praktisk rettet utdannelse og fordi jeg ville studere et felt som var i utvikling, og hvor det stadig skjedde spennende ting som man måtte tenke over.

 

3. Hva var det som var interessant med studiet?

Det som tiltrakk meg faget var både en tilgang til IKT som satte mennesket i sentrum og underviserne: Jill Walker, Rolf Beev, Hilde Corneliussen, og Dag Elgesem, som nå er instituttleder ved informasjons- og medievitenskap, som alle var inspirerende og imøtekommende på en helt annen måte enn jeg var vant til. Spillforsker Espen Aarseth har jeg siden forfulgt både til ITU i København og til IMK i Oslo – det sier vel noe!

 

4. Hva gjør du nå, og kunne du bruke kunnskapen du fikk fra humanistisk informatikk i dine videre studier/jobb?

Både det faglige og ikke minst måten å tenke på IKT på - det å forstå, og ønske å forstå, hvordan datasystemer påvirker samfunn, kultur og mellommenneskelige relasjoner, har vært grunnleggende for mine videre studier og yrkeskarriære. Jeg føler at de perspektivene jeg kan tilføre et team som er i ferd med å utvikle et stykke software, det være seg et spill, en chatklient for mobil eller noe annet, er svært verdifulle og gjør at vi unngår en del fallgruber, spesielt i forhold til brukeropplevelse. Nå når jeg selv underviser er dette også perspektiver jeg forsøker å bringe videre til mine egne bachelorstudenter.

 

5. Hvilke råd vil du gi en student som studerer humanistisk informatikk og som har lyst på en jobb/'et liv' etter endte studier? Og er en bachelor bra nok eller er en master veien frem?

“Tama fåglar längtar, vilda fåglar flyger.”

 

6. Og til slutt, the 100-dollar question: hvorfor har vi behov for digital kultur og folk som studerer dette?

Som forskningsfelt i skjæringspunktet mellom teknologi og menneske synes jeg faget står i en unik og viktig posisjon. Behovet i næringslivet og IT-bransjen er nok større enn den konkrete etterspørselsen, så jeg tror man som digital kultur-student må være beredt til å “selge seg inn” og vise hva man kan når man snakker med potensielle arbeidsgivere. Når man først er innenfor tror jeg det er lett for bedriften å se at man er en verdifull medarbeider som bidrar med perspektiver og kunnskap som kompletterer det som softwareutviklere fra for eksempel matnat eller profesjonsstudier bringer til bordet.

 

Intervjuet er fra 2011.