Hjem
Digital kultur

Teknologi sett fra menneskenes synspunkt

På studiet i digital kultur fikk jeg delta i spennende prosjekter, prøve meg som juniorforsker og delta på konferanser i både Bergen og Paris.

Hovedinnhold

UiB lærte meg å stille spørsmål til teknologien jeg bruker hver dag, og ikke hodeløst la meg styre av hardware og software.

Hannelen Leirvåg fullførte sin bachelor i Digital kultur ved UiB våren 2013.

Hun jobber nå som IT-konsulent for et firma i Bergen som blant annet leverer skytjenester og konsulenttjenester til bedriftsmarkedet.

Hva går arbeidet dit ut på?

Mine arbeidsoppgaver består hovedsakelig i å forvalte applikasjonene til kundene våre som kjører på vår plattform og bistå kunder med større IT-prosjekter og utfordringer i egen bedrift.

Hva gjorde at du valgte å ta bachelor i digital kultur?

Etter jeg tok fagbrev i IKT-driftsfag visste jeg at jeg ville ta mer utdanning, men var usikker på om dataingeniør var veien å gå for meg.

Digital kultur kunne tilby meg innføring i kritiske innfallsvinkler til IT og teknologi, sett fra mennesker sitt ståsted, noe som virket enormt spennende og veldig annerledes fra hvordan jeg var vant til å jobbe med teknologi.

Hva har du hatt mest bruk for av det du lærte på UiB?

Noe av det mest nyttige UiB lærte meg var å stille spørsmål til teknologien jeg bruker hver dag, og ikke hodeløst la meg styre av hardware og software.

Utviklingen i dag skjer i et enormt tempo, og bare fordi vi kan, betyr ikke nødvendigvis at vi bør.

Gjennom studiene mine fikk jeg en faglig ballast som gjør navigeringen i dagens elektroniske samfunn mye lettere, og jeg føler meg godt rustet til utfordringene som kommer når vi blir stadig mer avhengig av IT i alle aspekter ved livene våre.

Hvilke råd vil du gi til dem som skal studerer digital kultur ?

Hvis du skal studere Digital kultur, anbefaler jeg deg å gripe tak i alle mulighetene som byr seg. Det faglige og sosiale miljøet i Digital kultur holder et svært høyt nivå, og professorene og de som underviser har et sterkt personlig engasjement i det de underviser i, noe som smitter over på studentene. De har også et fantastisk nettverk over hele verden som de gledelig deler med studentene sine, og jeg fikk delta i spennende prosjekter, prøvde meg som juniorforsker og deltok på konferanser i både Bergen og Paris.

Hva skrev du bachelor om, og tror du den var avgjørende for din karriere vei?

Bacheloroppgaven min handlet om kjønn og IKT, og jeg intervjuet jenter som deltok på ByLAN (dataparty som arrangeres hvert år i Bergen).

Min egen interesse for IT og selvtilliten jeg trengte for å satse på en karriere innen IT fikk jeg fra min tid på dataparty, og det var veldig kjekt å kunne snakke med mange jenter på ByLAN som også deltok for å dyrke sin egen interesse for teknologi og spill.

Det er ensomt å være kvinne i IT-bransjen, og gjennom studiene mine ble jeg veldig bevisst på at dette er et kulturelt problem.

Jeg innså også at jeg savnet IT-bransjen og ville tilbake, men jeg har med meg erfaringene og kunnskapen fra Digital kultur, og glemmer ikke at til syvende og sist handler teknologi om mennesker.