Hjem

Examen facultatum HF

Blackboard with chalk drawing of books

Kontakt

Har du spørsmål om Examen facultatum ved HF eller enkeltemnene Akademisk skriving eller Språkkunnskap, kan du kontakte oss på exfachf@uib.no.

Besøksadresse

Sydnesplassen 12/13 - se kart.

Examen facultatum, ex.fac., ved HF består av 10 eller 20 studiepoeng og er sammen med Examen philosophicum obligatoriske emner i bachelor-graden. Disse emnene skal bl.a. hjelpe studenten med overgangen fra skoleverket til universitetet og forberede studenten til videre studier. Ex.fac. ved HF utgjøres av emnene Akademisk skriving og/eller Språkkunnskap. Studieplanen for bachelorprogrammet du tar som HF-student anbefaler hvilke ex.fac.-emner du bør ta.

Mer om enkeltemnene i ex.fac. ved HF: