Hjem
Fransk

Nyhetsarkiv for Fransk

”I wanted to do something relevant that could serve a purpose and reach people outside of the field of linguistics. I do not want to do linguistics just for the sake of it”.
– Dette er en mulighet vi aldri ville latt gå fra oss. Solveig og Birgitte fikk både språktrening og relevant arbeidserfaring på utveksling i Montreal.
Kjersti Fløttum har tatt forskningsformidling til et nytt nivå gjennom filmen «Når vi snakker om klima». Hun er tildelt Det humanistiske fakultet sin formidlingspris i 2016.
Ved hjelp av en ny metode har forskere i Bergen oppdaget at såkalte klimaskeptikere er mer ambivalente enn antatt på forhånd. Resultatene deres vekker internasjonal oppsikt.
– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.
Grensene i Europa endrar seg, både mentalt og geografisk. Men kor går grensene? Kvar ligg Europas hjarte?
Professor Kjersti Fløttum på franskfaget ved Universitetet i Bergen blir æresdoktor ved Uppsala universitet i Sverige.