Hjem
Historie
Emner

Temaomtale HIM201 og HIM250

Forjuping i Midtaustens historie og bacheloroppgåve i Midtaustens historie

Mann som leser koranen
Foto/ill.:
Rachid Oucharia on Unsplash

Hovedinnhold

 

Høsten 2021 tilbys følgende tema: 

Islamske reformbevegelser, 1800-2020

Salafisme, islamisme, fundamentalisme og jihadisme. Dette er noen av begrepene som brukes for å beskrive moderne islamske reformbevegelser. Men hva ligger egentlig i disse begrepene, og hvordan kan vi best forstå islamsk reform som historisk fenomen? Dette kurset ser på hvordan islamsk politisk tenkning, teologi og praksis har endret seg siden ca. 1800. Hvordan har nye tanker og ideer oppstått, og hvordan har disse blitt spredt? Hvordan har reformister kritisert tradisjonelle ritualer, og hvilke praksiser har oppstått som følge av dette? Hvordan har nye tanker om islamsk stat og styring påvirket eksisterende stater og rettssystemer? Dette kurset gir en historisk gjennomgang av ulike reformbevegelser og setter fokus på selve møtet mellom tradisjon og nytenkning på ulike tidspunkt siden ca. 1800 og i ulike deler av den islamske verden. Kurset tar utgangspunkt i Wahhabismen, som vokste frem i Arabia på 1700-tallet. Derfra ser vi på ulike historiske eksempler på reform, via det Muslimske brorskapet i kolonitidens Egypt og andre lokale grupperinger på 1900-tallet, frem til dagens Salafistorganisasjoner og jihadistgrupper. Gjennom eksempler analyserer vi islamsk reform som puritanisme, som politisk og juridisk utrykk, som organisasjons- og styringsmodell, som revolusjonære bevegelser, og som lokale tilpasninger av globalt tankegods.