Hjem
Japansk
Gjesteforelesning

Fra wahon (和本) til moderne manga

Professor Sasaki Takahiro fra Keio Institute of Oriental Classics snakker om wahon (和本).

Illustrasjon hentet fra Sasaki Takahiro sin bok.
Foto/ill.:
copyright Sasaki Takahiro

Wahon er navnet på eldre japansk-produserte billedbøker helt tilbake fra 700-tallet. Foredraget handler om likheten mellom wahon og moderne manga-bøker.

Forelesningen holdes på japansk, men blir oversatt underveis av dosent i japansk Benedicte M. Irgens.

 

Arrangementet er finansiert av Nagoya Universitetet. Prosjektets navn: "国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業「室町後期から江戸期の絵写本・版本研究を 通じた日本学研究と西欧とのネットワーク構築」 (名古屋大学)"