Hjem

Kinesisk

PhD-portrett

Kina sett fra Norge

Jing Jing Li skriver doktorgradsavhandling om Kina i det norske mediebildet. «Jeg tror det er stor forskjell på det mediene skriver om, og det nordmenn egentlig vet og interesserer seg for med Kina».

Jingjing
Jing Jing Li forsker på norske holdninger til Kina.

Jing Jing Li har bodd i Norge over lengre tid ved to anledninger tidligere: Den første gangen var hun utvekslingsstudent i Oslo, den andre gangen underviste hun i kinesisk på videregående skole i Ålesund og Molde, og på etter- og videreutdanningen ved UiB. Nå er hun i gang med sitt tredje norgesopphold og et doktorgradsprosjekt ved Institutt for fremmedspråk.

Bakgrunn

Hva er bakgrunnen din? Hvordan har du endt opp i Norge?

Jeg har studert norsk som hovedfag i Beijing, ved Beijing Foreign Studies University (BFSU). Dette universitetet underviser i flest fremmedspråk i hele Kina, vi har nemlig 84 forskjellige språk nå, og om fem år kommer vi til å nå 100 forskjellige fremmedspråk. BFSU er også det eneste som tilbyr norsk.

Jeg tok altså masterprogrammet «Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL)», jeg har en stor fordel fordi jeg kan undervise nordmenn på norsk, uten å gå via et tredje språk. Så jeg kom til Bergen i det andre året i masteren min. Etter å ha jobbet noen år ved BFSU, fant jeg ut at det var lurt å ta en doktorgrad. Jeg har i tillegg blitt veldig interessert i språkpolitikk og språkplanlegging, og dette er ting som er veldig relevant å studere i Norge, siden dere har gått igjennom tre språkrevolusjoner. Og nå har dere to målformer, og det ligner litt på Kina som har både forenklede og tradisjonelle tegn.

Er det noe som har vært spesielt vanskelig med å lære norsk?

Ja, det er at norsk ikke bare er «standard» østlandsk. Det var vanskelig i begynnelsen å forstå alle de ulike dialektene, men nå går det bedre. Jeg har lyst til å lære meg å snakke bergensk og skrive nynorsk.

I tillegg er det jo alt som har med kulturen å gjøre. Selv om jeg underviser om norsk samfunn i Kina, har studert norsk kultur i 10 år og har oversatt barnebøker fra norsk til kinesisk, så føler jeg likevel ikke at jeg er noen norgesekspert. Det er først nå jeg føler at jeg virkelig begynner å forstå og lære ting om Norge. 

Avhandling

Hva skal du skrive om i avhandlinga di?

Jeg har lyst til å gjøre en diskursanalyse av norsk mediespråk mellom 2008 og 2018. I denne perioden var forholdet mellom Kina og Norge litt kjølig på grunn av at «Norge» tildelte fredsprisen til Liu Xiaobo som var en kontroversiell figur i Kina. Så jeg skal analysere tekster fra norsk «mainstream media» om Kina og denne fredsprisen.

I tillegg ønsker jeg å kartlegge hva gjennomsnittlige nordmenn vet og mener om Kina, for jeg mistenker at det som framgår av media bare representerer en liten del av de kunnskapene, assosiasjonene og oppfatningene folk flest har av Kina og kinesisk kultur.

Hva blir den største utfordringa?

Sånn utforminga på prosjektet er nå behøver jeg en del intervjuer og ganske tidkrevende datainnsamling sånn totalt sett. Siden jeg bare har to år i Norge på å fullføre disse tingene kan det godt være at tida blir den største utfordringa.