Hjem
Kinesisk
PhD-portrett

Fra UiB til Hongkong

Bjørn Åge Blix valgte å reise til Kina for å studere videre etter å ha fullført bachelorprogrammet i kinesisk ved UiB. Nå går han i gang med en PhD-grad ved Hongkong City University.

Bjørn-Åge Blix i Kina
Bjørn Åge Blix er den første fra UiB sitt kinesisk-program som begynner på en doktorgrad i Kina.
Foto/ill.:
privat.

Vi har intervjuet Bjørn Åge via e-post, og spurt ham:

Hvem eller hva gav deg ambisjoner og/eller ønske om en akademisk karriere?

Jeg hadde i utgangspunktet ingen ambisjoner om en akademisk karriere. Min hovedmotivasjon for å studere i Kina var nettopp å kunne dra til Kina, og å lære mer om Kina. Det er hovedsakelig etter at jeg reiste dit at jeg har blitt betatt av Kinas klassiske tekster og bare vil vite mer om dem.

I løpet av tiden i Kina har drømmer om en doktorgrad sakte men sikkert vokst og endt i full blomstring. Her har jeg hatt mulighet til å jobbe tett med en rekke svært anerkjente professorer, og fått et innblikk i hverdagen til akademikere fra flere steder i verden. I tillegg har Kina en etablert tradisjon og en helt annen holdning til temaet «å lære». Det er mer inspirerende å studere i Kina enn noe jeg har opplevd tidligere. Å være i et samfunn hvor det «å lære» er en av de sterkeste og mest normale lystene, gjør at ambisjoner og ønsker innenfor det akademiske blir en selvfølgelig og naturlig vei å gå.

Hvorfor valgte du å starte masterstudier i kinesisk filosofi, og hvorfor ved et kinesisk universitet?

Først og fremst valgte jeg å dra til et kinesisk universitet fordi jeg hadde lyst å dra til Kina. Alternativet hadde vært i finne meg en jobb i Kina, men ettersom jeg ville lære mer om kulturen og folket, så ble det et logisk valg å fortsette som student.

Siden jeg er interessert i kulturen og folket, så stod valget mellom kinesisk filosofi-studier og studier om dagens Kina. På mitt kinesisk-studie ved UiB fokuserte jeg mye av lesingen min og bacheloroppgaven på dagens Kina, så da fristet det med kinesisk filosofi for å få en mer helhetlig forståelse av Kina.

Hva har imponert deg mest i løpet av de snart to årene du har studert ved Renmin universitet?

Renmin har vært et svært behagelig sted å studere. Det er et godt lokalisert universitet i Beijing med alt av fritidssysler inne på campus eller i grei nærhet. Det er billig og god mat tilgjengelig overalt og flotte parker inne på skolens område. Noe som har imponert meg særlig er det akademiske nivået blant foreleserne mine. Ikke bare er de flinke til å undervise, de er også tydelig eksperter i faget sitt og investerer mye tid for at elevene skal få best mulig oppfølging i og utenfor klassen. Alle tilbakemeldingene jeg har fått på ethvert arbeidskrav er tydelig gjort med stor omhu og respekt.

Noe som også har imponert meg er hvor hjelpsomme alle de ansatte på hele Universitetet er. De gir råd og hjelper så langt tid og mulighet rekker for dem, til enhver problemstilling eller ved evt. andre brysomheter som måtte inntreffe underveis når man er i et fremmed land.

Hvordan liker du livet ditt i Beijing og Kina generelt?

Livet mitt i Beijing er akkurat slik jeg ønsker å leve som student.

Det er lett å balansere hverdagene i forhold til undervisning og egne studier. Det er treningssentre overalt, og om du vil reise rundt i byen så er Beijing metro utrolig effektiv.

Beijing har alt en måtte ønske, ville og trenge. Størrelsen på byen gjør at man får tilgang til det aller meste. Interessant nok så opplevde jeg Bergen sentrum som litt påtrengende folksomt sist gang jeg var hjemme sammenlignet med Beijing. Selv om Beijing har mange mennesker, så er det kun i rush-trafikken det oppleves som et problem.

Særlig behagelig er det at det ikke regner her. Mer eller mindre hver eneste dag har vi blå himmel og sol. I starten lengtet jeg litt etter noe friskt regn og etter å puste inn litt «våt luft», men det har jeg for lengst vendt meg av med. Det er utrolig hva «godt vær» gjør med humøret over lengre perioder.

Siden Kina generelt er et billigere land enn Norge, kan nordmenn leve komfortabelt her på stipendet fra lånekassen. Jeg har for eksempel muligheten til å spise alle måltider ved restaurant eller take-away, noe som gir meg bedre tid til studier og fritidsaktiviteter.

Kina er videre et svært stort land og det er veldig enkelt å reise rundt i landet. Hurtigtog-systemet de har er imponerende informativt, slik at det er enkelt for utlendinger å bruke. Det er også en svært behagelig måte å reise på. Så for de som vil oppleve mer av Kina, så er ikke det noe problem.


Det kan nevnes at jeg har valgt å bo utenfor campus. Det er veldig lett å finne leilighet eller kollektiv-rom i Beijing, og det er mye billigere enn i Bergen, så om det frister, så er det bare å gjøre det. For eksempel, så har det mest etablerte og kjente firmaet for utleie «Ziroom» en egen utlandsavdeling med svært hjelpsomt personale her i Beijing.

Som sluttpunkt for dette spørsmålet kan jeg summere mine erfaringer i Beijing som enkelt, komfortabelt, vennlig, trygt, gøy og godt.

Hva er din plan for doktorgradsstudiet i Hong Kong?

I tillegg til at jeg selvfølgelig ønsker å bestå, har jeg intensjon om å bringe frem mer kunnskap til verden om hvilken forskning som er gjort i Skandinavia basert på den eldste filosofiske teksten fra Kina. I forsknings-oppgaven min skal jeg særlig se etter oversettelser og akademisk arbeid gjort med basis i «Yijing: Forandringens bok» i Skandinavia og sammenligne dem med hverandre. I tillegg til å se på forskjeller og likheter mellom Norge, Sverige og Danmark, så ønsker jeg å se om vår etablerte «folkereligiøse» kultur med hekser og troll har hatt innvirkning på oversettelsene og akademisk arbeid i noen form eller grad. Dette er fordi Yijing i dag blant mange er sett på som en «spådomsbok», og dagens Kinesere ofte presenterer verket i samme kategori som heksekunst blir gjort hjemme. Dette til tross for at boken blir behandlet som et viktig filosofisk verk akademisk, både i Kina og andre steder i verden.

Det blir spennende å se om vår kulturelle bakgrunn har direkte, eller indirekte, smittet over på oversettelsene. I tillegg blir det gøy for meg å ta et filosofisk innblikk i vår egen «folkereligiøse» tro i hekser og andre myter, samt å se om jeg kan finne koblinger mellom Skandinavia og det filosofiske Kina. Om dette bringer suksess håper jeg å kunne fortsette med å bidra til å finne likheter og forskjeller mellom landene og forhåpentligvis bidra til utvikling av Kinesisk filosofisk forståelse for Skandinavia i fremtiden. Det er mange ønsker, og mange muligheter. Jeg prøver å ikke drives for mye av slike ting og heller ta det som det kommer. Gjøre mitt beste og ha mål for fremtiden, men ikke la målet konsumere hva jeg faktisk gjør i dag.

Hvor viktig har Kinesiske språkkunnskaper vært i dine sinologiske studier så langt?

Jeg elsker kinesisk. Men jeg er langt ifra flytende i det. Og det er ikke et problem. Jeg studerer på engelsk, og doktorgraden min vil bli presentert på engelsk. Om man søker seg inn på engelsk-språklige studier i Kina, vil alt foregå på engelsk. Naturligvis blir det gitt både språkundervisning og god motivasjon til å lære kinesisk, men det er langt fra en forventning eller en nødvendighet og har ingen innvirkning på karakterer.

Det er altså rikelig med fagstoff på engelsk til at man unnslipper noe språkkrav. Men det er uten tvil en fordel å kunne kinesisk. Da kan man ta ekstra fag, overvære kinesiske forelesinger, og lese artikler og annet fagstoff som er publisert på kinesisk. Men mange innflytelsesrike professorer på kinesisk får artikler og bøker oversatt til engelsk slik at det er til tider mulig å få innblikk i deres tanker og ekspertise uansett om man kan kinesisk eller ikke.

Språkmessig blir det ofte til hva man gjør det til selv. Og om du lurer, så er storbyer som Shanghai og Beijing full av folk som kan engelsk. Alle universitetene har utenlandsavdeling og man får ofte tildelt en engelskkyndig student eller personale til å assistere ved viktige ting som legebesøk osv. om ønskelig.

Språk er uten tvil en fordel, men burde ikke være et hinder. Og i Kina vil en lære vanvittig mye, veldig fort. Særlig språket presser seg på naturlig om man tilbringer tid sammen med kinesere.