Hjem

Kjønnsstudier

Hovedinnhold

Studer kjønnsstudium

Kontakt

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
Besøksadresse: Ida Bloms hus, Parkveien 9.
Postadresse: Postboks 7805, 5020 Bergen
Tlf: 55 58 24 71

Fagkoordinator: Randi Gressgård (randi.gressgard@uib.no )
Studieveileder: studierettleiar@uib.no

Kva er kjønn?

Korleis opererer kjønn i samfunnet og i kulturen? Vert forståinga vår av kjønn endra over tid, og vert den endra i møtet med andre etniske og religiøse grupper? Kan film, litteratur og kunst skape alternative former for kjønn?

Problemstillingar knytte til kjønn og seksualitet kan vere ein nøkkel til å forstå både menneska og det samfunnet vi lever i. Kjønnsstudiet undersøker ei rekke historiske og samtidige tydingar av kjønn. Innanfor dei ulike emna vil det vere rom for å reflektere systematisk kring tema relatert til kjønn, som seksualitet, etnisitet, religion, media, litteratur og samfunn.

Sentrale omgrep i studiet er kjønnsforskjellar, interseksjonalitet, patriarkat og sexisme. Du vil få eit overblikk over idear om kjønn sett frå ulike teoretiske perspektiv, slik som feministisk teori, skeiv teori, kritisk raseteori, psykoanalyse, feministisk vitskapsfilosofi, demokrati, globalisering og likestilling. Du vil blant anna lese klassiske feministiske tekstar og moderne kjønnsteori. Du vil også lese skjønnlitteratur og andre tekstar med vekt på kjønnsproblematikk.

Kjønnsstudium ved uib
Illustrasjon kjønnsstudium

Få ei breiare forståing av samtida

Problemstillingar knytt til kjønn og seksualitet er ein nøkkel til å forstå menneske, samfunn og kultur.

karriere
Bilde av tidlegare HF-studentar

Kva jobbar kan du få med humanistisk utdanning?

Mange av dei utfordringane samfunnet står overfor i dag krev humanistisk kompetanse.

Utveksling
Nora Netteland i Kjøbenhavn

Internasjonal studiehverdag i Lund

Mulighet for å studere i utlandet var avgjørende da Nora skulle velge høyere utdanning.

Vitnesbyrd
Studenten Kari Meidell Sjule

– Kjønnstudier er bra for alle!

Intervju med bachelorstudent Kari Meidell Sjule.