Hjem
Kulturvitenskap

Kulturvitenskap

Vi er hva vi kaster

Hovedinnhold

Kulturvitskap er vitskapen om menneskets kvardagskultur sett i et livsverdsperspektiv. Ved å studere kulturvitskap lærer ein å forstå mennesket som kulturberande og kulturskapande vesen. Sentrale emne har vore folkelege idear og forteljartradisjonar, materielle og sosiale sider ved folkekulturen, samt overgangen til det moderne samfunnet og dei kulturformene som finst der. I dag er byen eit like viktig studieemne som landsbygda. Notida er like sentral som fortida, og bodskapen som moderne medium formidlar, er eit like interessante forskingsfelt som bodskapen i eldre tradisjonar.